Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2019 (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Både private/frivillige tiltak og offentlige instanser kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Se Bufdirs nettsider for mer informasjon og søknadsskjema.

Ny gangsti mellom Skårer gård og Skårersletta

Det er bevilget penger til å etablere en gangsti med lys og treningsapparater fra Skårersletta 70 opp til Skårer gård. Deler av Skårersletta 70 ligger i den grønne ringen som er en del av den veiledende planen for offentlig rom (VPOR) for Lørenskog sentrum med omkringliggende områder. Det midlertidige tiltaket på Skårersletta 70 skal derfor være med på å knytte Skårersletta og Lørenskog sentrum opp mot Skårer gård på en mye bedre måte enn i dag. 

Arbeidet som skal gjøres er utvidelse og opparbeides av stien som i dag går fra Skåresletta og opp til Skårer gård med grusdekke.  I tillegg skal det anlegges en sti i skogsområdet. Denne stien skal gå opp til et område i skogen nedenfor Skårer gård hvor fem utendørs treningsapparater skal monteres opp.

» Les mer

Iran – Midtøstens beste håp eller regionens største fare?

Mah-Rukh Ali har skrevet boken «Iran – Midtøstens beste håp eller regionens største fare?». Mandag 19. november kl. 18.00 kommer hun til Lørenskog bibliotek.

Iran er Midtøstens voksende stormakt. Den bitre rivaliseringen med Saudi-Arabia og bekjempelsen av IS har gitt landet en nøkkelposisjon i regionen. På den ene siden kan Iran spille en avgjørende rolle for å bekjempe terrorisme og være en nær alliert for Vesten. På den andre siden har landet siden Khomeinis revolusjon i 1979 blitt beskyldt for å eksportere terror til resten av verden. Er Iran egentlig en venn eller fiende? Og hvorfor valgte et kulturelskende folk et fundamentalistisk prestestyre?  

Illustrasjonsbilde 1. etasje Lørenskog hus

Vi trenger ildsjeler med gode ideer!

Snart kan vi ønske velkommen til et nytt sosialt treffsted her på Lørenskog hus! Vi er nå i gang med en omfattende ombygging av 1. etasje, og våren 2019 kan vi ønske velkommen til den nye Veiviseren, som vil romme seniortreffsted, kafé og en fornyet kunstsal. Vår drøm er at det skal myldre av liv her, og nå er vi på jakt etter ildsjeler som vil hjelpe oss med å bygge opp dette miljøet. Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med deg som vil være med på å arrangere quiz-kvelder, jazzkafé, stand-up eller noe annet som vil komme innbyggerne til gode.

Har du noe å bidra med, så send en mail til produsent Christian Bell: chb@lorenskog.kommune.no.

På forhånd takk for alle innspill!

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen