Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeid handler om å jobbe for en samfunnsutvikling som utjevner sosiale forskjeller, og å tilrettelegge for økt samfunnsdeltakelse, sunne levevaner, økt fysisk aktivitet, inkludering, frivillig aktivitet og helsefremmende stedsutvikling.

Folkehelsearbeid er politikk og en lovpålagt oppgave Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen som ivaretas av alle sektorene i kommunen.

Folkehelseoversikt for Lørenskog kommune

Lørenskog kommune utformer hvert år en folkeheleoversikt som ligger til grunn for kommunens folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet er forankret i fire satsningsområder hvor kommuen kan sette i gang tiltak: Fysisk aktivitet, sosial ulikhet i helse, psykisk helse og livskvalitet og kosthold.

» Lørenskog kommunes folkehelseoversikt for 2020 (PDF)

Folkehelsegruppen – et tverrsektorielt forum med ansatte fra ulike sektorer – er ansvarlig for å utforme folkehelseoversikten. For spørsmål eller innspill til folkehelsearbeidet i Lørenskog, kontakt Lillian Halvorsen, koordinator/spesialrådgiver frivillighet og folkehelse, e-post lilhal@lorenskog.kommune.no

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for fylker, kommuner og bydeler. Rapportene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilene kan brukes som en av flere kilder til å finne svar på hvordan helsetilstanden er hos innbyggerne i kommunen, hvilke ressurser vi rår over og hvilke utfordringer vi står overfor.

» Lørenskog kommunes folkehelseprofil 2021 (PDF)

Folkehelseundersøkelse

Sentio Research Group utførte på oppdrag fra Lørenskog kommune en folkehelseundersøkelse i Lørenskog høsten 2018. Undersøkelsen kartlegglegger selvopplevd helse, og er et viktig supplement til statistikken oversiktsdokumentet bygger på. Undersøkelsen bidrar til bedre forståelse av helsetilstanden i Lørenskog.

» Livsstil og helse i Lørenskog kommune 2018 (PDF)

Sist oppdatert: 16.02.2021

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen