Kultur 60+ høsten 2019

Kultur 60+ er kommunens kulturtilbud for seniorer. Programmet for høsten er nå klart. Kulturtilbudet er variert. Her er blant annet konserter, foredrag, forfattersamtale, digital festival og utflukt til Hadeland Glassverk og utstillingen Van Gogh Alive - the Experience.

» Programbrosjyre kan hentes i Veiviseren, biblioteket, rådhuset og andre utvalgte steder
» Nedlastbar brosjyre med program for høsten 2019 (PDF)

Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunestyret behandlet ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 i sitt møte 19. juni.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

  1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023, vedtas slik den foreligger vedlagt denne sak. 
  2. Anleggsplanen for ordinære idrettsanlegg og anleggsplanen for nærmiljøanlegg, vedtas som retningsgivende for perioden 2019-2023. Anleggsplanene skal rulleres hvert år.
  3. Ethvert enkelttiltak som fordrer kommunal finansiering eller delfinansiering, må være vedtatt i kommunens budsjett før igangsetting finner sted.
  4. Kommunestyret ber om at det utredes for nytt garderobeanlegg kombinert med klubbhus på Fjellhamar stadion.
  5. Kommunestyret ber om at det ses nærmere på muligheten for skistadion, lysløype/kunstsnøanlegg på Losby.

Momskompensasjon til frivillige lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. 

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her finner dere også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019.

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen