Fjellhamar hovedgård

Fjellhamar hovedgård var opprinnelig sagbruks- og husmannsplass fra 1686. På 1860-tallet ble Fjellhamar hovedgård etablert av grosserer Wincentz Thurmann Ihlen. Han utviklet stedet til å bli et industrisentrum med sag- og møllebruk og høvleri. I 1893 ble det skilt ut et eget bruk under navnet A/S Fjeldhammer Brug (Icopal AS).

Det er uvisst hvor gamle bygningene er, men den eldste del av hovedbygningen kan være fra ca. 1860. Stabburet er det eneste stabbur med klokketårn i Lørenskog. Bygningens størrelse indikerer også at gården har vært stor. I tidsrommet 1920 til 1972 hadde kommuneadministrasjonen i Lørenskog tilhold i hovedbygningen. Lokalene ble brukt av Lørenskog musikk- og kulturskole frem til skolen flyttet inn i Lørenskog hus.

 

Sist oppdatert: 11.09.2012

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 52

Sideansvarlig:
Siri Adorsen