Hammerområdet

Hammer bru (Foto: André Clemetsen)

Hammer var i lang tid sentrum i bygda. Man mener de første boplassene i området lå under berghammeren. Litt nord for Hammersberget ligger gården Torshov. Der dyrket forfedrene sin åsatro. Da kristendommen kom, var det naturlig at kirken fikk sin plass i nærheten av det gamle kultstedet. Lørenskog kirke er bygdas eldste bygning.

En av de viktige ferdselsveiene fra Christiania og nordover gikk forbi Hammer. Pilegrimer på vei til Nidaros la noen ganger veien om kirken og Olavskilden. Hammer bru ble bygget som en del av utbedringen av den gamle kongeveien fra Christiania mot Romerike og Smålenene.

I 1862 ble den første skolen på Hammer bygget. Hammer gamle skole, som ligger på stedet i dag, sto ferdig i 1902.

Tre gårder er knyttet til Hammer. Deler av våningshuset på Mellom-Hammer er fra 1716 da gården ble brent av Karl XIIs menn. Husene på Hammer Søndre er fra midten av 1800-tallet, mens de på Hammer Nordre ble oppført i 1863, da våningshuset fra Østmork i Losby ble flyttet hit.

Sist oppdatert: 15.02.2012

 
 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 52

Sideansvarlig:
Siri Adorsen