Lørenskog kirke

Lørenskog kirke (foto: Siri Adorsen)

Lørenskog kirke ligger på historisk grunn og er bygdas eldste bygg. Middelalderkirken ble oppført i stein i perioden 1150–1250. Kirken har et grunnplan med et rektangulært kirkeskip og et mindre kor. Grunnplanet og murveggene er de samme i dag som da kirken ble bygget. Dør- og vindusåpninger og korbuen er murt opp av tilhogget kalkstein. Murene for øvrig består av bruddstein som er festet sammen med kalkmørtel.

Man mener at kirken i sin tid ble viet til St. Laurentius. Kirken har vært samlingssted for bygdas folk i over 800 år. I løpet av disse årene er den blitt reparert flere ganger.

En av de viktige ferdselsveiene fra Christiania og nordover gikk forbi Hammer. Pilegrimer på vei til Nidaros la noen ganger veien om kirken og Olavskilden.

 

 

Sist oppdatert: 22.03.2016

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 52

Sideansvarlig:
Siri Adorsen