Kulturstøtte

Kultur forvalter en rekke ordninger for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune. Privatpersoner, grupper og organisasjoner kan søke så lenge aktivitetene holdes i Lørenskog og er allment tilgjengelige.

» Retningslinjer for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune (PDF)
Retningslinjene ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

Til de fleste ordningene er det et søknadsskjema som må fylles ut ved søknad.

» Elektronisk søknadsskjema
» Elektronisk rapporteringsskjema

Våre støtteordninger:

Formannskapet har dessuten til disposisjon midler for å kunne støtte aktiviteter og tiltak som faller utenom etablerte ordninger og retningslinjer. Det kan søkes om midler løpende gjennom hele året. Søknader rettes til Lørenskog kommune ved formannskapet, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no

Sist oppdatert: 27.09.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen