Kulturstipend

Utdeling av kulturstipend for 2018 (foto: Gard Haglund)

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere kulturutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Søknadsfrist: 1. mars.

Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

7 Kulturstipend - retningslinjer

7.1 Formål

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere kulturutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

7.2 Aktuelt for

Stipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren.

Søker må være bosatt i Lørenskog kommune.

Søkere mellom 15 og 25 år vil bli prioritert.

7.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema (se punkt 1.4).

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • informasjon om kulturell aktivitet og oppnådde resultater.
  • begrunnelse og plan for bruk av stipendet.
  • kostnadsoverslag.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

7.4 Søknadsfrist

1. mars

7.5 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i mai.

Overrekkelse av kulturstipend skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller møte i kommunestyret.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan kommunaldirektør Kultur godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

7.6 Rapport

Stipendmottaker skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Sist oppdatert: 05.03.2019

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen