Lørenskog kommunes kunstfond

Kjersti Wexelsen Goksøyr: Samhold
(foto: André Clemetsen)
  • Alle etablerte kommunale bygg, eksisterende parkanlegg og offentlige rom kan utsmykkes av midler fra kunstfondet.
  • Kunstfondet har et fast kunststyre bestående av representant fra Kultur, representant fra Teknisk og to representanter fra kultur- idrett- og frivillighetsutvalget. En kunstkonsulent tiltrer styret ved behov.
  • Både kunstutvalget og kommunens innbyggere kan komme med forslag til bruk av fondets midler.
  • Kunstverkene skal være synlige for et stort publikum. Kunstprosjekt som spesielt gagner barn skal prioriteres.
  • Kunstfondet skal ivareta kunst i kommunen og kan bevilge midler til vedlikehold av kunstverk.

» Retningslinjer for Lørenskog kommunes kunstfond (pdf)

» Gjennomførte kunstprosjekt i Lørenskog kommune

Sist oppdatert: 17.10.2016

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen