Lørenskogportalen

Velkommen til Lørenskogportalen. Lørenskogportalen er en portal hvor frivillige organisasjoner i Lørenskog kan være representert. Her kan du enkelt finne fram til organisasjoner i Lørenskog ved å velge en kategori fra menyen til venstre, eller søke i portalens egen database i søkefeltet til høyre.

Hvordan bli med

Man melder seg inn ved å fylle ut et skjema. Skjemaet blir behandlet av redaktøren i portalen, og informasjonen blir normalt lagt inn i løpet av ca. 5 dager (eller raskere). Du vil motta en e-post med instruksoner om hvordan du selv kan holde informasjonen oppdatert. Les mer om hvordan man går fram for å revidere informasjonen eller hvis man har mistet passordet.

Støtteordninger

Kultursektoren forvalter en rekke ordninger for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune.

» Mer info om de ulike ordningene, retningslinjer, søknadsfrister og søknadsskjemaer.

Formannskapet har dessuten til disposisjon midler for å kunne støtte aktiviteter og tiltak som faller utenom etablerte ordninger og retningslinjer. Det kan søkes om midler løpende gjennom hele året. Søknader rettes til Lørenskog kommune ved formannskapet, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no

Utleie av lokaler

Kultursektoren har brukeransvaret for flere lokaler som kan leies til arrangementer, møter, konferanser og annet.
» Les mer om de ulike lokalene

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg.
» Les mer om fastsettelse av leiestatus med retningslinjer og søknadsskjema.

Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler

Frivillige organisasjoner kan få låne/leie fylkeskommunale lokaler i Akershus, herunder videregående skoler, til sin virksomhet. Ny forskrift om dette ble vedtatt av fylkestinget i Akershus fylkeskommune 16. juni i år.

» Informasjon om ordningen: Forskrift om utlån og utleie, søknadsskjema og utleiesatser kan hentes på www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Eiendommer/Utleie/

 

Høring: Planprogram – Sektorplan for Kultur

Hva mener du?

Lørenskog kommune har påbegynt arbeidet med Sektorplan for Kultur 2016-2019. For at sektorplanen skal ha et avklart grunnlag og god forankring, har en valgt å utarbeide et planprogram som beskriver rammene for planarbeidet og som redegjør for medvirkning.

Planprogrammet er nå lagt ut på offentlig høring, og vi ønsker dine innspill.
Innspillene kan leveres skriftlig og innen 4. mai 2015 til:
» kultur@lorenskog.kommune.no
» Lørenskog kommune Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

» Les planprogrammet (pdf)

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Sideansvarlig:
Siri Adorsen