Lørenskogportalen

Velkommen til Lørenskogportalen. Lørenskogportalen er en portal hvor frivillige organisasjoner i Lørenskog kan være representert. Her kan du enkelt finne fram til organisasjoner i Lørenskog ved å velge en kategori fra menyen til venstre, eller søke i portalens egen database i søkefeltet til høyre.

Hvordan bli med

Man melder seg inn ved å fylle ut et skjema. Skjemaet blir behandlet av redaktøren i portalen, og informasjonen blir normalt lagt inn i løpet av ca. 5 dager (eller raskere). Du vil motta en e-post med instruksjoner om hvordan du selv kan holde informasjonen oppdatert. Les mer om hvordan man går fram for å revidere informasjonen eller hvis man har mistet passordet.

Støtteordninger

Kultursektoren forvalter en rekke ordninger for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune.

» Mer info om de ulike ordningene, retningslinjer, søknadsfrister og søknadsskjemaer.

Formannskapet har dessuten til disposisjon midler for å kunne støtte aktiviteter og tiltak som faller utenom etablerte ordninger og retningslinjer. Det kan søkes om midler løpende gjennom hele året. Søknader rettes til Lørenskog kommune ved formannskapet, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no

Utleie av lokaler

Kultursektoren har brukeransvaret for flere lokaler som kan leies til arrangementer, møter, konferanser og annet.
» Les mer om de ulike lokalene

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg.
» Les mer om fastsettelse av leiestatus med retningslinjer og søknadsskjema.

Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler

Frivillige organisasjoner kan få låne/leie fylkeskommunale lokaler i Akershus, herunder videregående skoler, til sin virksomhet. Ny forskrift om dette ble vedtatt av fylkestinget i Akershus fylkeskommune 16. juni i år.

» Informasjon om ordningen: Forskrift om utlån og utleie, søknadsskjema og utleiesatser kan hentes på www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Eiendommer/Utleie/

 

Kursrekke for små og nystartede organisasjoner

Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge tilbyr en rekke ulike ressurser og bistand til alle typer frivillige lag, organisasjoner og foreninger. 

Denne våren tilbyr de gratis kurs for små og nystartede organisasjoner. Kursene er gratis og har faglig innhold på et grunnleggende nivå.

» Mer informasjon om kursene

Driftstilskudd og leiestatus

Kultur forvalter ordninger for støtte til kulturarbeid og har brukeransvar for lokaler og anlegg som leies ut til kultur- og idrettsformål.

Frist for å søke driftstilskudd til organisasjoner er senest 2. mai. 
Man kan søke om leiestatus hele året, men det lønner seg å søke før 2. mai for å kunne utnytte hele perioden.

Husk at det er krav om registrering og oppdatert informasjon i Lørenskogportalen for å få innvilget driftstilskudd og leiestatus.

» Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema for driftstilskudd: 
http://www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte/driftstilskudd 

» Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema for leiestatus: 
http://www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte/leiestatus

Skal du søke om både driftstilskudd og leiestatus, er det nok å sende inn søknad om driftstilskudd.

Adresselister fra Lørenskogportalen

Fra http://lorenskog-kultur.no/lorenskogportalen/list-organisasjoner/list kan du hente ut adresselister fra Lørenskogportalen.

"Full liste" gir en liste med organisasjonsnavn, e-postadresse, kontaktperson, postadresse, telefonnummer og kategori. Hvis man ikke krysser av for "Full liste", får man en liste med organisasjonsnavn og e-postadresse.

Det er mulig å lage lister fra en enkelt kategori eller fra alle kategorier.

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Sideansvarlig:
Siri Adorsen