Lørenskogportalen

Velkommen til Lørenskogportalen. Lørenskogportalen er en portal hvor frivillige organisasjoner i Lørenskog kan være representert. Her kan du enkelt finne fram til organisasjoner i Lørenskog ved å velge en kategori fra menyen til venstre, eller søke i portalens egen database i søkefeltet til høyre.

Initiativet til å opprette Lørenskogportalen er tatt av Lørenskog kommune.

Lørenskogportalen er en portal hvor frivillige organisasjoner i Lørenskog kan være representert. Organisasjonene er selv ansvarlige for å holde innholdet oppdatert.

Hvordan bli med i Lørenskogportalen

Man melder seg inn ved å fylle ut et skjema. Skjemaet blir behandlet av redaktøren i portalen, og informasjonen blir normalt lagt inn i løpet av ca. 5 dager (eller raskere).

Du vil ved innmelding motta en e-post med instruksjoner om hvordan du selv kan holde informasjonen oppdatert. Den e-postadressen du oppgir ved innmelding, er den samme e-postadressen som brukes ved oppdatering av informasjon. Det er derfor viktig at den som skal holde informasjonen oppdatert, har tilgang til oppgitt e-post.

Oppdatering av informasjon/innlogging

Organisasjonen skal selv oppdatere innholdet og kontaktinformasjonen. Ved innmelding vil du motta en e-post med en innloggingslenke og et passord for videre oppdatering. Du trenger både lenke og passord for å logge inn i portalen.

Har du mistet denne e-posten, kan du få informasjonen tilsendt på ny ved å bruke Glemt passord-funksjonen.

Ved skifte av kontaktperson og e-postadresse er det viktig at den forrige kontaktpersonen husker å endre e-postadressen slik at den neste kan foreta videre redigering.

Glemt/mistet passord eller innloggingslenke

Har du allerede meldt inn din organisasjon, men har mistet e-posten med redigeringsinformasjon? Da kan du få tilsendt passord og inloggings-info via Glemt passord-siden. Husk at du trenger både et passord og en innloggingslenke for å oppdatere siden. Du får begge deler ved å bruke Glemt passord.

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2019 (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Både private/frivillige tiltak og offentlige instanser kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Se Bufdirs nettsider for mer informasjon og søknadsskjema.

Frivillighetskonferansen 2018

KS arrangerer årets frivillighetskonferanse den 6. desember i Oslo, i KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9.

Formålet med konferansen er å løfte frem gode eksempler på kommunal frivillighetspolitikk.

Målgruppen for konferansen er frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, folkevalgte og kommunalt ansatte.

» Se nettsiden for program, påmelding og praktiske opplysninger

Adresselister fra Lørenskogportalen

Fra http://lorenskog-kultur.no/lorenskogportalen/list-organisasjoner/list kan du hente ut adresselister fra Lørenskogportalen.

"Full liste" gir en liste med organisasjonsnavn, e-postadresse, kontaktperson, postadresse, telefonnummer og kategori. Hvis man ikke krysser av for "Full liste", får man en liste med organisasjonsnavn og e-postadresse.

Det er mulig å lage lister fra en enkelt kategori eller fra alle kategorier.

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Sideansvarlig:
Siri Adorsen