Utleie

Kultursektoren har brukeransvaret for flere lokaler som kan leies til arrangementer, møter, konferanser og annet.
» Les mer om de ulike lokalene

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av flere anlegg.
» Les mer om fastsettelse av leiestatus med retningslinjer og søknadsskjema.

Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler

Frivillige organisasjoner kan få låne/leie fylkeskommunale lokaler i Akershus, herunder videregående skoler, til sin virksomhet. Ny forskrift om dette ble vedtatt av fylkestinget i Akershus fylkeskommune 16. juni i år.

» Informasjon om ordningen: Forskrift om utlån og utleie, søknadsskjema og utleiesatser kan hentes på www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Eiendommer/Utleie/

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Sideansvarlig:
Siri Adorsen