Tilrettelagte tilbud

Kultur- og fritidstilbud i Lørenskog kommune er i utgangspunktet åpne for alle innbyggere. Her kan man få oversikt over ulike aktiviteter som er spesielt tilrettelagt og/eller som passer for bestemte målgrupper.

  • Kulturkafé - Kulturkaféen skal være et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede over 18 år i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.
  • Tilrettelagte fritidsaktiviteter - Helse og omsorg og Kultur har i samarbeid med frivillige organisasjoner laget en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med behov for dette.
  • Ledsagerbevis - Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet til å delta i samfunnet som den øvrige befolkning, uten å måtte betale dobbel inngangsbillett.

Er det noe du savner – eller har du en idé? Ta kontakt med kultur@lorenskog.kommune.no.

Sist oppdatert: 13.01.2012

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Aktivitetshuset Volt
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 44 45

Sideansvarlig:
Mildrid Solholm