Kjennhallen

LokalerSubsidiert leieOrdinær leie
Hallen
Spilleflate/bane (Per time)

kr 345

kr 685
Andre fasiliteter i hallen  

Etter avtale Etter avtale
Utstyr og tjenesterGjelder alle prisnivåer (gratis leie, subsidiert leie og ordinær leie)
Tilgang til garderober/dusjer før og etter leietid Inkludert i leien
Høyttaleranlegg Inkludert i leien
Resultattavle Inkludert i leien 
Annet nødvendig idrettsutstyr Inkludert i leien
Hjelp til rigging/rydding utover spesifikasjon kr 350 per påbegynt time
Tillegg for betjent tilsyn ved leie utover fast utleietid kr 590 per påbegynt time
Renhold av lokalene, som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker etter medgått tid med kr 590 per påbegynt time

Avbestilling

Avbestillingsgebyr påløper med 50 % av leiesum ved avbestilling senere enn 15 dager før avtalt leieforhold. Avbestilling senere enn 8 dager før avtalt leieforhold belastes med 100 % av leiesum.

Nærmere opplysninger om beregningsgrunnlaget for gebyrer og leie ved avbestilling fremkommer av retningslinjene for fastsettelse av leiestatus - Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for.

Sist oppdatert: 27.12.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen