Skårerhallen

LokalerSubsidiert leieOrdinær leie
Hallen
Spilleflate/bane (Per time)

kr 345

kr 685
Skårerbadet 
(Per time)

kr 412

kr 825
Andre fasiliteter i hallen


Etter avtale

Etter avtale
Utstyr og tjenesterGjelder alle prisnivåer (gratis leie, subsidiert leie og ordinær leie)
Hjelp til rigging/rydding utover spesifikasjon kr 350 per påbegynt time
Tillegg for betjent tilsyn ved leie utover fast utleietid kr 590 per påbegynt time
Renhold av lokalene, som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker etter medgått tid med kr 590 per påbegynt time

Avbestilling

Avbestillingsgebyr påløper med 50 % av leiesum ved avbestilling senere enn 15 dager før avtalt leieforhold. Avbestilling senere enn 8 dager før avtalt leieforhold belastes med 100 % av leiesum.

Nærmere opplysninger om beregningsgrunnlaget for gebyrer og leie ved avbestilling fremkommer av retningslinjene for fastsettelse av leiestatus - Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for.

Sist oppdatert: 27.12.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen