Leiepriser 2019

Det opereres med tre prisnivåer: ordinær leie, subsidiert leie og gratis leie.

Gratis leie: Gjelder for lokale organisasjoner som gjennom vedtak er innvilget leiestatus A*
Subsidiert leie: Gjelder for lokale organisasjoner som gjennom vedtak er innvilget leiestatus B*, samt Lørenskog kommunes egen virksomhet.
Ordinær leie: Gjelder for alle andre leietakere.

Leietakere som er innvilget gratis leie må likevel betale for lyd/lys, billettavgift, annet utstyr og tjenester og avbestillingskostnader.

Alle leietakere som leier lys-/lydpakke, må leie minst én tekniker, eventuelt at tekniker godkjennes av teknisk leder i Lørenskog hus.

Billettarrangement er definert som både øvelse fram til arrangement og avvikling av arrangement.

Se eget tilbud for utleie av Volt scene til preproduksjon.

* Se Kulturs tilskuddsregler: Søknad om fastsettelse av leiestatus.

Lokaler

  Ordinær leie   Subsidiert leie   Gratis leie  
Volt scene            
Leie per time
Enkelt lys/lyd inkludert
kr 1 315   kr 660   kr 0  
Basisleie (6 timer) ukedag kr 7 590 **** -   -  
Basisleie (6 timer) fredag, lørdag og søndag kr 10 100 **** -   -  

Lyd/lys: utstyr (per døgn)
           
Lyd/lys: stor pakke kr 5 150   kr 5 150   kr 5 150  
Lyd/lys: liten pakke kr 2 580   kr 2 580   kr 2 580  

Volt kafé
           
Basisleie (6 t) kr 3 000   kr 1 500   kr 0  
Leie utover basistid, per time kr 500   kr 250   kr 0  

Mobil scene
           
Basisleie første døgn kr 25 000   kr 7 000   -  
Andre døgn kr 10 120   kr 3 500    -  
Tredje døgn kr 10 120 *** kr 3 500   -  

Musikkverkstedet *
           
Øvingsrom per time kr 350   kr 150 ** kr 150 **
Studio per time kr 700   kr 350 ** kr 350 **
Teknisk bistand per time kr 700   kr 700   kr 700  

* Medlemmer av musikkverkstedet kan benytte øvingsrom og studio vederlagsfritt under forutsetning av at medlemskontingent er betalt.
** Organisasjoner, enkeltpersoner innenfor kommunens amatørmusikkliv.
*** Leie utover 3 døgn gir grunnlag for egen leieavtale. Dette gjelder kun kommersiell utleie.
**** Gjelder ungdomsfester og gruppepris og tilbud til skoleklasser for klassefester utenfor skoletid. Prisen inkluderer opp-/nedriggstid, enkel lys-/lydpakke og tilsynsvakt.

» Utstyr og tjenester
» Retningslinjer for utleie av aktivitetshuset Volt (pdf)

Avbestilling

Leietager må avbestille senest 30 dager før arrangementsdato. Avbestillinger som er senere enn 30 dager før arrangement belastes med 50 % av leiesummen. Avbestillinger senere enn 15 dager før arangementsdato belastes med 100 % av leiesummen.

Sist oppdatert: 11.01.2019

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Aktivitetshuset Volt
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 45

Sideansvarlig:
Mildrid Solholm